Dodawanie specjalnego kursora

Aby dodać nowy kursor, który pokaże się po najechaniu myszką na wybrany element strony wystarczy do tego elementu przypisać unikatowe ID a następnie  określić jaki kursor ma się pokazać. W poprzednim artykule wypisane zostały wszystkie dostępne kursory a tu prezentujemy jak dodać kursor do strony. przykładowy kod:

<html>
<head>
<style type=”text/css”>
.xlink {cursor:crosshair}
.hlink{cursor:help}
</style>
</head>

<body>
<b>
<a href=”mojastrona.htm”>Przycisk zamknij</a>
<br>
<a href=”mojastrona.htm”>Przycisk pomoc</a>
</b>
</body>
</html>